DNP Login / Register Module

DP5. Ekpozomo susiejimas su vaikų sveikata.

Vadovauja Rémy Slama
Bedradarbiauja CREAL, order ICL, health INSERM, NIPH, UoC, BTHFT, VDU


HELIX koncentruotas ? vaisiaus ir vaik? augim?, nutukim?, neurologin? raid? ir imunin?s sistemos sukeltas baigtis: astm?, kv?pavimo sistemos ligas ir infekcijas. Bus renkami nauji duomenys apie vaik? sergamum? šiomis ligomis ir vertinamas ryšys tarp daugin?s ekspozicijos ir vaik? sveikatos baig?i?. WP5 kuria duomen? saugykl?, kurioje bus sujungti visi duomenys apie aplinkos teršalus, elgsen?, mityb?, -omik?, ir sveikatos baigtis, tam, kad duomenys b?t? naudojami ateities tyrimuose.

Skaityti daugiau: DP5. Ekpozomo susiejimas su vaikų sveikata.

DP6. Aplinkos veiksnių sukeliamų vaikų ligų našta

Vadovauja John Wright
Bendradarbiauja BTHFT, cialis CREAL, Inserm, NIPH, UoC, VDU, VGGM


Europoje lig? našta ?vertinama apjungiant ekspozijos duomenis ir doz?-atsakas duomenis. ?vair?s „holistiniai“ modeliai bus sukurti siekiant užfiksuoti pasteb?t? sud?tingum? ir apjungti rizik? ir naud?. Pavyzdžiui, skatinant vaikus daugiau vaikš?ioti ar važin?ti dvira?iu, siekiant pagerinti j? fizin? ir psichologin? sveikat?, ta?iau tuo pa?iu bus ir neigiamas poveikis sveikatai d?l ilgesnio kontakto su oro taršalais, didesn?s eismo ?vyki? rizikos ir kt. Bus vertinama, ar bendra nauda atsvers ši? rizik? ir k? tur?t? daryti politikai, kad pager?t? aktyvaus sportavimo s?lygos?

Skaityti daugiau: DP6. Aplinkos veiksnių sukeliamų vaikų ligų našta

DP7. Sklaida, politikų įtraukimas, mokymai.

Vadovauja Peter van den Hazel
Bendradarbiauja HELIX konsorciumo dalyviai


Bendravimas ir tarpinink? ?traukimas yra pagrindinis raktas šio projekto s?kmingam vystymui ir poveikiui. DP7 yra atsakingas už efektyvios strategin?s programos, viagra sale skirtos projekte gaut? rezultat? veiksmingam naudojimui, online suk?rim? ir palaikym?. Ji taip pat apima mokym? skatinim? ir mainus konsorciumo viduje ir išor?je.

Skaityti daugiau: DP7. Sklaida, politikų įtraukimas, mokymai.

DP8. Vadyba ir etika.

Vadovauja Martine Vrijheid
Bendradarbiauja HELIX konsorciumo dalyviai


HELIX projekto koordinavimas reikalauja atitinkamos vadybos, store kad užtikrinti veiksming? bendradarbiavim?, pilule progres? ir informacijos mainus projekto viduje. Vadyba susijusi su sutarties, finans? ir juridini? klausim? tvarkymu, tiekiant param? individualiems projekto dalyviams. Ypatingas d?mesys yra skiriamas etikos reikalavimais, susijusiais su intensyviu duomen? surinkimu iš n?š?i? moter? ir vaik?, bei ly?i? lygybei.

Skaityti daugiau: DP8. Vadyba ir etika.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information