DNP Login / Register Module


  Warning: curl_setopt(): CURLOPT_FOLLOWLOCATION cannot be activated when an open_basedir is set in /home/rocab01a/public_html/modules/mod_dnp_slider/tmpl/default.php on line 63
 • Madre + bebé
  The Human Early-Life Exposome
  Novel tools for integrating early-life environmental
  exposures and child health across Europe
 • Médicos
  Integrating environmental and health data
  to advance knowledge of the role of environment
  in human health and well-being.
 • Niña beando panza
  FOCUS
  Early-life and pregnancy
  Multiple exposures and child health
  Development of innovative, integrative tools & methods
  Strengthening knowledge base for European Policy

“To exploit novel tools and methods in order to characterise early-life exposure to a wide range of environmental hazards, and integrate and link these with data on major child health outcomes thus developing an “Early-Life Exposome” approach”

KODĖL HELIX?

Dėl nuolat kintančios aplinkos ir žmonių įpročių, nuolat didėja ekspozicija į aplinkos teršalus. Visuma aplinkos (ne genetinės) ekspozicijos nuo apvaisinimo momento iki senyvo amžiaus yra apibūdinama kaip “ekspozomas”. HELIX “ankstyvojo gyvenimo eksposomo”  požiūris aprėpia visus aplinkos pavojus, kurie veikia motiną ir vaiką, ir susieja juos su sveikata, augimu ir vaikų raida.

Yra pripažinta, kad nėštumo ir ankstyvojo gyvenimo metų periodai yra padidinto jautrumo laikotarpiai į aplinkos pažeidimus, turintieji pasekmes visam gyvenimui. Tai ankstyvąjį  gyvenimą daro svarbiu atspirties tašku plėtojant ekspozomą.

Projekto rezultatai padės mums geriau suprasti kaip įvairios rūšies ekspozicijų visuma įtakoja ligos riziką.

TIKSLAI

 • Išmatuoti grupę cheminių ir fizinių aplinkos teršalų esančių maiste, plataus vartojimo produktuose, vandenyje, ore ir sukurtoje aplinkoje, prenataliniu ir ankstyvuoju pogimdyminiu periodu;
 • Nustatyti dauginės ekspozicijos pobūdį ir individualios ekspozicijos kintamumą (laiko, elgsenos, toksikinetikos požiūriu);
 • Įvertinti ekspozicijos vertinimo neapibrėžtumus;
 • Nustatyti molekulinius profilius ir biologinius kelius, susijusius su daugine ekspozicija;
 • Nustatyti suminės ekspozicijos ir vaikų sveikatos ekspozicija-atsakas įverčius;
 • Nustatyti vaikų ligų, kilusių dėl dauginės aplinkos ekspozicijos Europoje, dydį;
 • Sustiprinti žinių bazę reikalingą Europos Politikai formuoti.

NAUJIENOS IR PUBLIKACIJOS

Darbo paketai

 • DP1. Nauji metodai individualiai ekspozicijai nustatyti.
 • DP2. Nauji metodai aplinkos ekspozicijai nustatyti.
 • DP3. Dauginės ekspozicijos integracija.
 • DP4. Molekulinės ekspozicijos žyminių integracija.
 • DP5. Ekpozomo ryšys su vaikų sveikata.
 • DP6. Aplinkos veiksnių sukeliamų vaikų ligų paplitimas.
 • DP7. Sklaida, politikos įtraukimas, mokymai.
 • DP8. Vadyba ir etika.

Paramos gavėjai

ISGlobal - Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental (ES)
NIPH - Norwegian Institute of Public Health (NO)
UOC - University of Crete (GR)
INSERM - Institut National de la Santé et de la Recherche Medicale (FR)
BIHR - Bradford Institute of Health Research (UK)
VDU - Vytauto Didziojo Universitetas (LT)
ICL - Imperial College London (UK)
CRG - Centre for Genomic Regulation (ES)
VGGM - Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (NL)
HYLO - Hylobates Consulting S.R.L. (IT)
S&C - Sensing & Control Systems S.L. (ES)
INERIS - Institut National de l'environnement industriel et des risques (FR)
CeGen-USC - University of Santiago de Compostela (ES)

Events calendar..

 

Renginių kalendorius

 
 1. What we do
 2. Project management
 3. Stakeholders

In six existing prospective birth cohort studies in Europe, HELIX will estimate prenatal and postnatal exposure to a broad range of chemical and physical exposures: persistent and non-persistent organic chemicals, metals, pesticides, environmental tobacco smoke, water contaminants, air pollutants, noise, UV radiation, and contact with green spaces. Exposure models will be developed for the full cohorts totalling 32,000 mother-child pairs and biomarkers will be measured in a subset of 1,200. Nested repeat-sampling panel studies (N=150) will collect data on biomarker variability and use smartphone-linked sensors to assess individual mobility, physical activity and personal exposure to air pollutants and UV radiation.

Omics techniques will determine molecular profiles (metabolome, proteome, transcriptome, epigenome) associated with exposures. Statistical methods for multiple and combined exposures will provide exposure-response estimates for fetal and child growth, obesity, neurodevelopment, and respiratory outcomes.

Finally, a health impact assessment exercise will be conducted for combined early-life exposures.

Martine Vrijheid - martine.vrijheid[at]isglobal.org

Project Coordinator


Diana van Gent - diana.vangent[at]isglobal.org

Project Manager and contact


CREAL - Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

Parc Recerca Biomèdica de Barcelona

Doctor Aiguader, 88 - 08003, Barcelona

Tel +34 932 14 7354
Fax +34 932 14 7301

The HELIX remit is applicable to a highly diverse stakeholder group including academics, environment & public health departments, SMEs, interest groups, policy developer, media and the wider public. Every effort is made to ensure dynamic communication and consultation channels. WP7 specifically dedicates to stakeholder activities. To find out more about individual stakeholders, see the external links page.
 1. KĄ MES DAROME
 2. PROJEKTO VALDYMAS
 3. SUINTERESUOTI ASMENYS

Šešiuose perspektyviųjų Europos gimimo kohortų tyrimuose, HELIX projekto metu bus nustatyta prenataliniu ir pogimdyviniu laikotarpiu gauta įvairi cheminė ir fizinė ekspozicija: patvariomis ir nepatvariomis organinėmis cheminėmis medžiagomis, metalais, pesticidais, aplinkos tabako dūmais, vandens teršalais, oro teršalais, triukšmu, UV radiacija ir kontakto su žaliomis erdvėmis metu. Sukurti ekspozicijos modeliai aprėps visas kohortas, iš viso apie 32000 mama-vaikas porų, o biologiniai žymenys bus matuojami pogrupyje, kuris sudarys 1200 mama-vaikas porų. Pagilintas lizdinis kartotinių mėginių tyrimas (n = 150) surinks duomenis apie biologinių žyminių kintamumą ir, naudojant išmaniuosius telefonus, sujungtus su davikliais, bus įvertintas individualus mobilumas, fizinis aktyvumas ir individuali ekspozicija į oro teršalus bei UV spinduliuotę.

Omikos metodų pagalba bus nustatyti molekuliniai profiliai (metabolomų, proteomų, transcriptomų, epigenomų) susiję su ekspozicija. Statistiniai metodai įvertins dauginę ir suminę ekspoziciją ir pateiks ekspozicija-atsakas vaisiaus ir vaiko augimui, nutukimui, psichologinės ir emocinės raidos ir kvėpavimo sutrikimų įvertinimus.

Galiausiai, bus atliktas ankstyvojo gyvenimo bendros ekspozicijos poveikio sveikatai įvertinimas.

Martine Vrijheid - martine.vrijheid[at]isglobal.org

Project Coordinator


Diana van Gent - diana.vangent[at]isglobal.org

Project Manager and contact


CREAL - Centre de Recerca en Epidemiologia Ambiental

Parc Recerca Biomèdica de Barcelona

Doctor Aiguader, 88 - 08003, Barcelona

Tel +34 932 14 7354
Fax +34 932 14 7301

HELIX sritis yra taikoma įvairios veiklos grupėms, įskaitant akademikus, aplinkos ir visuomenės sveikatos departamentus, mažas ir vidutines įmones, interesų grupes, politikus, žiniasklaidą ir visą visuomenę. Dedamos visos pastangos siekiant užtikrinti veiklius komunikacijos ir konsultacijos kanalus. WP7 specialiai skirtas suinteresuotų asmenų veiklai. Norėdami daugiau sužinoti apie atskirus suinteresuotus dalyvius, žiūrėkite išorinės nuorodos puslapį.

Subscribe to e-alerts

You hereby agree to the saving of
the entered details in the Mailchimp directory.

We use cookies to improve our website and your experience when using it. Cookies used for the essential operation of the site have already been set. To find out more about the cookies we use and how to delete them, see our privacy policy.

I accept cookies from this site.

EU Cookie Directive Module Information